Nyheder

Indkaldelse til generalforsamling

for

foreningen ”Stouby Saunalaug”

Der indkaldes hermed til generalforsamling til afholdelse i Stouby Multihus

mandag d. 26. september kl 17.00.

Dagsorden i henhold til vedtægterne:

 1. Valg af dirigent og referent
 2. Bestyrelsens beretning
 3. Fremlæggelse og godkendelse af regnskab
 4. Indkomne forslag (skal være sendt til formanden senest 14 dage før generalforsamlingen)
 5. Fastsættelse af kontingent
 6. Fremlæggelse og godkendelse af budget for det kommende år
 7. Valg:
  1. Valg af formand for en periode på 2 år (ikke valg i år)
  1. Valg af 2 bestyrelsesmedlemmer for en periode på 1 år (Torsten og Egon modtager genvalg)
  1. Valg af 1. suppleant for en periode på 1 år
  1. Valg af 1 revisor for en periode på 2 år (ikke valg i år)
  1. Valg af  revisorsuppleant for en periode på 1 år.
 8. Eventuelt